aromaterapija

Šta je aromaterpija?

Aromaterpija je jedna od najpopuluranijih oblasti nekonvencionalne medicine. U državama zapadne Evrope, SAD, Kanadi, Australiji i Japan...

Pročitaj više