Šta je aromaterapija?

Aromaterpija je jedna od najpopuluranijih oblasti nekonvencionalne medicine. U državama zapadne Evrope, SAD, Kanadi, Australiji i Japanu radi na hiljade kabineta za aromaterpiju, objavljeno je mnoštvo knjiga o njoj, postoje naučni instituti i izdaju se časopisi koje se bave isključivo tim područjem.

Pročitaj više